Topp stemning under åpning av Tyristrand nye stadion anlegg

Postet av Tyristubben, IF - Fotball den 17. Jun 2017

Det ble en flott åpning av nye Tyristrand stadion under strålende solskinn. Med egen intern turnering, besøk av selebre gjester som blant annet ordføreren og tidligere president av Norges fotball forbund Per Ravn Omdal, så ble dette en verdig åpning av et prakt anlegg.


Ildsjelen og primus motor for det flotte baneanlegget ble behørlig omtalt i positive ordelag.
Bård Risøy har brukt utallige timer med sterk dugnadsånd dvs ca 1 årsverk. Det er en sann glede å se begeistringen hos barna som kan dra nytte av et topp moderne baneanlegg. Det er et slikt anlegg som er framtiden for norsk fotball sier Per Ravn.


Bård Risøy og kona Kari mottok en velfortjent weekend opphold ved Holmsbu Spa Hotell fra hovedstyret ved leder Margrete Brodtkorb. Det er ikke tvil om at det har blitt mye ekstra på hjemmebanen for Kari under dugnadsperioden. Vi får håpe den samfunnsnyttige delen veier opp til slutt, sier Bård.

Det er utvilsomt at en ser en sterk økning av rekrutteringen hos barn og unge med et slikt anlegg. Vi som voksne har et ansvar sammen med bla. kommunen for å legge til rette for at barn og unge skal ha tilfredsstillende aktivitetstilbud. Det er derav godt å se at "Tyristubben-klubben som får det til" ..... virkelig får det til.

Så de av dere som ønsker å bidra til ett positivt tilbud til barn og ungdom så gå inn på:
www.tyristubben.superinvite.no og kjøp fiktive andeler i baneanlegget nå.

Gratulerer med dagen Tyristubben og med de 125 år
Felles dugnad

Postet av Tyristubben, IF - Fotball den 2. Okt 2016

Hei

Vi gjentar opplegget fra våren, og har felles dugnad på anlegget. Dette er også ett ledd i ett økt samarbeid i mellom gruppene. Om man støtter ski, håndball, fotball eller allidrett denne dagen er ikke viktig, men vi i fotball trenger i allefall noen med ryddesag til å rydde buskaset i området rundt 7'er banen.

Informer lagene om dugnad 22.Oktober.
Nærmere info vil komme !

Om noen ønsker å utføre noe arbeid utenom den fastsatte datoen. Ta kontakt med meg !
Rydding i matr.bu, rydde buskaset er typiske oppgaver som kan utføres før 22.Okt.
Noen foreldre er på anlegget i forbindelse med trening allikevel. Disse ønsker kanskje heller å bruke en ettermiddag i stede for en helgedag :-)

Håper flest mulig kan være med på ett felles løft for klubben før vinteren setter inn !
Kunstgressbane og veien videre : )

Postet av Tyristubben, IF - Fotball den 17. Sep 2016

Hei !

Da er kunstgressdekket på 7er banen lagt ferdig. Det er godt å se den grønne gressmatta lyse i mot, og man kan nærmest drømme seg inn i hvordan aktivitetsnivået på Tyristrand nå vil blomstre blant våre barn og unge : )

Se bildet:


Hvordan kan vi som foreldre, besteforeldre, Tyristubbens venner, næringsliv etc. kunne påvirke at prosjektet kommer i havn?

Støtt opp og kjøp sokker, hvor overskuddet går til inntekt til etablering av kunstgressbaner. Anmodningen er: Ikke kjøp sokker før du har hørt med fotballgruppa. Gruppa har et bredt utvalg av sokker som dere bl.a. kan se på internettsiden www.salva.no

Kjøp fiktive kunstgressandeler: Banen er delt inn i ruter hvor man kan kjøpe sin egen andel(er) for å støtte prosjektet. Målet er at alle husstander og også næringslivet på Tyristrand, kjøper sin(e) andel(er) slik at fotballgruppa kommer i mål med kunstgressprosjektet.

Gå inn på www.tyristubben.superinvite.no og kjøp din(e) andel(er)
Hver andel koster kr. 500,- + 28 kr i gebyr. Det har stor verdi for barna og ungdommen på Tyristrand at fotballgruppa kommer i havn økonomisk

Evt. trykk her: www.superinvite.no/shares/#/tyristubben og kjøp din andel(er) her

Salg av firmalogo-bannere (reklameplass): Disse festes til gjerdene som monteres rundt banene. Ta kontakt med din bedrift der du/dere jobber, og hør om de har mulighet til å kjøpe seg inn med reklameplass

Tyristubben - Klubben som får det til !Kunstgressbane og veien videre

Postet av Tyristubben, IF - Fotball den 10. Sep 2016

Hei!

Da har entreprenøren kommet godt i gang med grunnarbeidene på grusbanen. Som bildet viser så ser dere at asfaltdekket rundt banen er ferdiglagt.

Dersom du som forelder, besteforelder, næringsliv etc, ønsker å støtte prosjektet, så gå inn på www.tyristubben.superinvite.no. Her har du mulighet å kjøpe din egen fiktive banedel til Kr. 500,-

Vær med å bidra slik at barna våres får bedre treningsforhold 😊

Tyristubben- Klubben som får det ti
Kunstgressbanenene og veien videre ! Da er entreprenøren i gang : )

Postet av Tyristubben, IF - Fotball den 25. Aug 2016

Hei !

Da har vi endelig kommet til datoen 25.08.16.

Entreprenøren Unisport-Saltex as har i dag tatt de nødvendige mål og de vil på i morgen fredag rigge seg til med sin maskinpark. Selve arbeidet starter opp på mandag, hvor de starter med å anlegge ny anleggsvei ca 15 meter sør for klubbhuset (se skisse av utviklingsplan).

Anleggsveien (grå inntegning) skal nyttes for etablering av kunstgress både på grusbanen og gressbanen. Dette for å skåne utebarnehagens aktiviteter på en best mulig måte.

Barn og turgåere henstilles til å nytte andre veier i byggeperioden.

Det er videre planlagt at vi skal Asfaltere anleggsvei (se sort markering) for å få et sammenhengende løypenett for rulleskiaktiviteter rundt begge banene.

Vest for begge banene er det tiltenkt å utarbeide skileik areal med innlagt dosering.

Målsetting er å ferdigstille grunnarbeidet på 7er banen innen 15 september og kunstgresset vil bli lagt etter dette. Oppstart grunnarbeider 11er banen vil bli den 16.september. Dette medfører at hjemmekamper fra 16.september og utover må flyttes. Ferdigstillelse av 11er bane er satt til mai 2017.

Skisse av utviklingsplanen:


Videre orientering vil kontinuerlig bli lagt ut på vår hjemmeside : )
Spre gjerne denne infoen ut til Tyristubbens facebooksider.


Hilsen oss i Utredningsgruppa


Tyristubben - Klubben som får det til !!!!