3.6 Dugnadsansvarlig

Dugnadsansvarlig sin oppgave er å innkalle dugnadsfolk for gjennomføring av dugnader, fordele oppgaver til dugnadsfolkene og sørge for nødvendig oppfølging. Alle medlemmer kan pålegges dugnader for Fotballgruppa, herunder rydde banen dag, kiosktjeneste og innsats under Tyristubbens dag. Hovedtrenere som har med lag, er fritatt for dugnad for sitt lag under turneringen. Trenere/lagledere bør generelt kontaktes som siste mann/kvinne på listen. Det vil være et tett samarbeid mellom kioskansvarlig og lagledere.
  • Gjennomføre de retningslinjer som styret har bestemt.
  • Dugnader: ansvar for å ha oversikt over hvem som har deltatt i dugnader, i samarbeid med lagledere ansvarlig for å skaffe folk til dugnader.
  • Skaffe klubben inntektsbringende dugnader.
  • Innkalling til og oppfølging av klubbdugnader.
  • Fordeling og oppfølging av lagdugnader.
  • Skaffe dugnadsfolk etter behov og ønsker fra baneansvarlig.
  • Skaffe tilstrekkelig med dugnadsfolk for gjennomføring av Fotballgruppas turnering, Tyristubbens dag
Skaffe dugnadsfolk etter behov for andre arrangementer, merkeprøver, avslutning
Skaffe og følge opp/støtte Kioskansvarlig, hvis oppgave er å sette opp årlig plan for kiosktjenesten, ukentlig innkalle ansvarshavende lag og følge opp dette etter behov. Innkalling ordnes via lagledere. Kiosken bør som et minimum være betjent når det er fotballkamper på Idrettsanlegget.
Ansvarlig for utkjøring av medlemskontingentblanketter, pinslotteri, banedugnad, Tyristubbens dag.
Gjennomføre årlig møte med lagledere.