3.2 Sekretærs oppgaver / INFORMASJON

Skrive referat av styremøter og andre møter og utsending av dette i god tid før neste møte.
Arkivering av referater og korrespondanse.
Bestilling av møtelokale til styremøter og andre møter.
Vedlikehold av stillingsbeskrivelser og aktivitetskalender.
I samarbeid med lagledere sørge for at lagene blir påmeldt i serie.
Ha oversikt over regler for og oppfølging av dispensasjoner, lisenser og spilleroverganger.
ha et overordnet ansvar for at årsrapporter blir utarbeidet senest 1 mnd før Årsmøtet.
være ansvarlig for utarbeidelse av skriv/informasjon som sendes ut fra Fotballstyret
sørge for oppdatering av hjemmesidene på Internett.
på best mulig måte samarbeide med og hjelpe de øvrige avdelinger og utvalg i Fotballgruppa.
Sørge for at idrettsregistrering av fotballgruppa blir utført i Norges idrettsforbund.