3.5 Sportslig leder

Skal ha ansvar for den sportslige driften av fotballgruppa og gjennomføre de retningslinjer som styret har bestemt.
 • Lede sportslig utvalg
 • Lage banefordelingsliste så snart terminliste foreligger vår og høst, og fordeling av denne til lagleder/trenere, banekomité o.a..
 • Koordinere klubbens virksomhet på den fotballfaglige/ praktiske siden.
 • Ha oversikt over regler for og oppfølging av dispensasjoner, lisenser og spilleroverganger.
 • Planlegge mål / strategier sammen med trenere.
 • Arrangere trenerforum.
 • Følge opp sportslig plan.
 • Lede trenerforum - evaluere sesong/ sportslig plan
 • Kartlegging av spillere, koordinere hospitering av spillere på ulike lag sammen med trenere
 • Kartlegging av utdanningsbehov.
 • Arrangere registrering av ferdighetsmerker og minimerker.
 • Ansvar for fordeling av treningstider.
 • Utarbeide oversikt over treningstider.
 • Samarbeide med naboklubber ved behov for sammensatte lag.