3.1 Leders oppgaver

Hovedansvarlig, i samarbeid med resten av styret, for den daglige driften av fotballgruppa.
Innkalle og lede gruppemøtene ut fra en kjent og forberedt saksliste.
Fotballgruppas representant i styret i Tyristubben Idrettslag.
Økonomisk ansvarlig overfor hovedstyret i Tyristubben IF.
Være fotballgruppas representant og kontakt overfor offentlige organer, Buskerud fotballkrets og Norges Fotballforbund (NFF)
Sammen med resten av styret følge opp hvordan de enkelte lag fungerer gjennom sesongen.
Postmottak, sortering og fordeling.
Sammen med sekretær utarbeide årsmelding til årsmøte i Fotballgruppa I Tyristubben IF.