3.4 Materialforvalters oppgaver / utstyr

Sette opp utstyrsbudsjett
Ha oversikt over alt utstyr som fotballgruppa disponerer til trening og kamp, deriblant drakter, baller, vester, kjegler, vannflasker, medisinsk utstyr, hekker, etc.
Fordele drakter og annet utstyr til trenere, lagledere og dommere.
Samle inn og oppbevare drakter og annet utstyr fra trenere/ lagledere og dommere ved sesongslutt
Forestå Innkjøp av drakter og annet utstyr.
Fotballgruppas kontaktperson mot utstyrsleverandør, for tiden City Sport
Innkjøp av premier ved sesongslutt.
Materialforvalter skal gis lagerrom for utstyr som av praktiske grunner ikke ønskes lagret privat.