3.7 Dommeransvarlig

 • Kamper som det skal settes opp klubbdommere på, kommer på mail fra leder eller sekretær før sesongen begynner vår og høst.
 • Disse kan også sjekkes opp ved å klikke på linken nedenfor:http://fotball.speaker.no/FIKSfotballdataclient/ft.aspx?feid=429
 • Dommeransvarlig kaller inn til møte med alle dommerne. Kampene fordeles og dommerne får informasjonsskriv:
 • Når du har tatt på deg dømmingen av en kamp er du selv ansvarlig for å bytte med en annen godkjent dommer, hvis du blir forhindret i å dømme kampen.
 • Det ligger en stoppeklokke og i kiosken. Den er merket dommere og skal legges tilbake etter bruk. Det ligger også en reserve dommerfløyte i den samme boksen.
 • Hver dommer må sørge for å ha en egen liten notisbok der han/hun fører opp kampene. En av laglederne på de spillende lagene skal kvittere for at du har dømt kampen.
 • Dommergodtgjørelsene utbetales fra kioskkassa etter hver kamp.
 • Når kampene er fordelt sendes listen til sekretæren, som legger den ut på nettsidene til Tyristubben.
 • Hvis det blir endring i spilleoppsettet for kampene må vedkommende dommer varsles av lagleder. Hvis dommeren ikke kan dømme kampen, må lagleder selv kontakte en av de andre godkjente dommerne på listen.
 • I de tilfeller der man ikke klarer å finne en godkjent dommer, må de to spillende lagene bli enige om dømmingen. De kan for eksempel dømme en omgang hver eller finne andre som kan en del om fotball.
 • Dommeransvarlig setter også opp dommerlisten for Tyristubbens dag i september, og det foregår på samme måte som det er skissert over.
 • Dommeransvarlig må ordne t-skjorter til alle nye klubbdommere.
 • Dommeransvarlig har ansvar for å følge opp Fair play ambassadøren.