Hjemmekamper Tyristrand kunstgress høst 2020- dommere/kiosk


Praktisk info

Husk å følge retningslinjer for smittevern. Hold deg hjemme hvis du er syk, ha god hygiene og hold avstand. Det er også veldig Viktig at alle lage følger  de ekstra retningslinjene for kamp, treningskamp og trening. Trenere og lagledere har fått info som skal deles med foresatte og spillere.

Dommere

Dommere skal møte i kiosken en halv time før kampstart for å ta ut dommervest (Hoveddommer-svart type).

Hoveddommer tar kontakt med lagleder for Tyristubben på aktuelt lag, sammen med lagleder tar de kontakt med lagleder for bortelaget. Dommer er selv ansvarlig for å ha med utdelt fløyte, skrivesaker og klokke. Hvis man er linjedommer er oppmøtetidspunktet det samme. Disse trenger ikke fløyte etc, men skal bære orange vest. Vi oppfordrer hvert lag til å tillegg ha en fair-play ansvarlig fra hjemmelaget. Denne tar på seg gul vest.


Her finner du oversikt over hjemmekamper høsten 2020:

2020_ Hjemmekamper høst 2020_pr13.08.pdf

Dommer har selv ansvar for å finne erstatter hvis man ikke kan dømme. Gi beskjed til lagleder/trener på laget du skal dømme for.

På listen finner du telefonnr til dommerene.


Dommeransvarlige: Siv Modalen Bakken tlf 995 77 225 og Marianne L. Krogstad 977 22 746


Fotballkiosken

Fotballkiosken skal være åpen for kiosksalg senest 30 minutter før kampstart.  Kiosken skal være åpen til alle spillere og tilskuere er gått.

Gi beskjed til kioskansvarlig om noe er tomt, mangler el. Husk å rengjør kiosken, garderobe og toaletter. Lås og slukk lys før du går.

Kioskansvarlig: Merete Hagen tlf 905 47 260.


Spørsmål?

Lurer du på noe, ta kontakt med  dommeransvarlige, kioskansvarlig eller fotballstyret:


Kontaktadresser fotballstyret.


Lykke til !