Oversikt over styret i fotballgruppa, samt trenere og kontaktpersoner i ulike lag for sesongen 2018:

Leder: Roger Østebø, tlf 414 07 410

Kontaktliste styret, trenere og lagledere