Felles dugnad

Postet av Tyristubben, IF - Fotball den 2. Okt 2016

Hei

Vi gjentar opplegget fra våren, og har felles dugnad på anlegget. Dette er også ett ledd i ett økt samarbeid i mellom gruppene. Om man støtter ski, håndball, fotball eller allidrett denne dagen er ikke viktig, men vi i fotball trenger i allefall noen med ryddesag til å rydde buskaset i området rundt 7'er banen.

Informer lagene om dugnad 22.Oktober.
Nærmere info vil komme !

Om noen ønsker å utføre noe arbeid utenom den fastsatte datoen. Ta kontakt med meg !
Rydding i matr.bu, rydde buskaset er typiske oppgaver som kan utføres før 22.Okt.
Noen foreldre er på anlegget i forbindelse med trening allikevel. Disse ønsker kanskje heller å bruke en ettermiddag i stede for en helgedag :-)

Håper flest mulig kan være med på ett felles løft for klubben før vinteren setter inn !
Kunstgressbane og veien videre : )

Postet av Tyristubben, IF - Fotball den 17. Sep 2016

Hei !

Da er kunstgressdekket på 7er banen lagt ferdig. Det er godt å se den grønne gressmatta lyse i mot, og man kan nærmest drømme seg inn i hvordan aktivitetsnivået på Tyristrand nå vil blomstre blant våre barn og unge : )

Se bildet:


Hvordan kan vi som foreldre, besteforeldre, Tyristubbens venner, næringsliv etc. kunne påvirke at prosjektet kommer i havn?

Støtt opp og kjøp sokker, hvor overskuddet går til inntekt til etablering av kunstgressbaner. Anmodningen er: Ikke kjøp sokker før du har hørt med fotballgruppa. Gruppa har et bredt utvalg av sokker som dere bl.a. kan se på internettsiden www.salva.no

Kjøp fiktive kunstgressandeler: Banen er delt inn i ruter hvor man kan kjøpe sin egen andel(er) for å støtte prosjektet. Målet er at alle husstander og også næringslivet på Tyristrand, kjøper sin(e) andel(er) slik at fotballgruppa kommer i mål med kunstgressprosjektet.

Gå inn på www.tyristubben.superinvite.no og kjøp din(e) andel(er)
Hver andel koster kr. 500,- + 28 kr i gebyr. Det har stor verdi for barna og ungdommen på Tyristrand at fotballgruppa kommer i havn økonomisk

Evt. trykk her: www.superinvite.no/shares/#/tyristubben og kjøp din andel(er) her

Salg av firmalogo-bannere (reklameplass): Disse festes til gjerdene som monteres rundt banene. Ta kontakt med din bedrift der du/dere jobber, og hør om de har mulighet til å kjøpe seg inn med reklameplass

Tyristubben - Klubben som får det til !Kunstgressbane og veien videre

Postet av Tyristubben, IF - Fotball den 10. Sep 2016

Hei!

Da har entreprenøren kommet godt i gang med grunnarbeidene på grusbanen. Som bildet viser så ser dere at asfaltdekket rundt banen er ferdiglagt.

Dersom du som forelder, besteforelder, næringsliv etc, ønsker å støtte prosjektet, så gå inn på www.tyristubben.superinvite.no. Her har du mulighet å kjøpe din egen fiktive banedel til Kr. 500,-

Vær med å bidra slik at barna våres får bedre treningsforhold 😊

Tyristubben- Klubben som får det ti
Kunstgressbanenene og veien videre ! Da er entreprenøren i gang : )

Postet av Tyristubben, IF - Fotball den 25. Aug 2016

Hei !

Da har vi endelig kommet til datoen 25.08.16.

Entreprenøren Unisport-Saltex as har i dag tatt de nødvendige mål og de vil på i morgen fredag rigge seg til med sin maskinpark. Selve arbeidet starter opp på mandag, hvor de starter med å anlegge ny anleggsvei ca 15 meter sør for klubbhuset (se skisse av utviklingsplan).

Anleggsveien (grå inntegning) skal nyttes for etablering av kunstgress både på grusbanen og gressbanen. Dette for å skåne utebarnehagens aktiviteter på en best mulig måte.

Barn og turgåere henstilles til å nytte andre veier i byggeperioden.

Det er videre planlagt at vi skal Asfaltere anleggsvei (se sort markering) for å få et sammenhengende løypenett for rulleskiaktiviteter rundt begge banene.

Vest for begge banene er det tiltenkt å utarbeide skileik areal med innlagt dosering.

Målsetting er å ferdigstille grunnarbeidet på 7er banen innen 15 september og kunstgresset vil bli lagt etter dette. Oppstart grunnarbeider 11er banen vil bli den 16.september. Dette medfører at hjemmekamper fra 16.september og utover må flyttes. Ferdigstillelse av 11er bane er satt til mai 2017.

Skisse av utviklingsplanen:


Videre orientering vil kontinuerlig bli lagt ut på vår hjemmeside : )
Spre gjerne denne infoen ut til Tyristubbens facebooksider.


Hilsen oss i Utredningsgruppa


Tyristubben - Klubben som får det til !!!!


Kunstgressbanene og veien videre : ) Første spadetak tas 25.08.16

Postet av Tyristubben, IF - Fotball den 1. Jul 2016

Hei , Tyristubbens venner!

Da har vi endelig fått bekreftet oppstarts dato for iverksetting av kunstgressprosjektet.
Den 25. august 2016 tas det historiske første spadetaket for å etablere kunstgress.
Entreprenøren Unisport-Saltex as har en målsetting om å ferdigstille 7er banen 1.oktober 2016.

Oppstart 11er banen vil bli den 15.september. Dette medfører at hjemmekamper fra 15.september og utover må flyttes. Ferdigstillelse 11er bane er satt til mai 2017.


Video: Her ser dere hvilken kvalitet kunstgresset på Tyristrand vil ha

Tenk at vi skal etablere hele to kvalitetsriktige
kunstgressbaner på Tyristrand: )Viktig info:

 • Byggesøknaden ble godkjent 30.06.16
 • Det er gitt aksept på lån hos kommunalbanken med forbehold om kommunal garanti, dette sikrer mellomfinansiering og langsiktig lån til en rente på 1.65%
 • Ringerike kommune behandler søknad om kommunal garanti i august, vi vil gjerne ha denne avklaringen før arbeidet med 11er banen starter
 • I forbindelse med arbeidet med økonomiplan for 2017 og utover vil Ringerike kommune ta stilling til kommunal støtte til prosjektet. Det forventes en avklaring på dette i høst
 • Tyristubben skal betale første faktura på kr. 625 000,- etter 14 dagers prosjektdriftHvordan kan vi som foreldre, besteforeldre, Tyristubbens venner, næringsliv etc. kunne påvirke at prosjektet kommer i havn?


 • Som dere angivelig er kjent med så har fotballgruppa inngått en salgskontrakt med sokkeleverandøren Salva as. Støtt opp og kjøp sokker som går til inntekt til etablering av kunstgressbane. Anmodningen er: Ikke kjøp sokker før du har hørt med fotballgruppa. Gruppa har et bredt utvalg av sokker som dere bl.a. kan se på www.salva.no

 • Kjøp av kunstgress andeler. Banen er delt inn i fiktive ruter hvor man kan kjøpe sin egen andel(er) for å støtte prosjektet. Målet er at alle voksne og også næringslivet på Tyristrand, kjøper sin(e) andel(er) slik at fotballgruppa kommer i mål med kunstgressprosjektet.
  Gå derfor inn på www.tyristubben.superinvite.no og kjøp din andel nå.
  Hver andel koster kr. 500,- + 28 kr i gebyr. Det har en stor verdi for barna og ungdommen på Tyristrand at fotballgruppa kommer i havn økonomisk


 • Det vil også bli salg av firmalogo-bannere (reklameplass) som skal festet til gjerdene som monteres rundt banene. Hør derfor med din bedrift der du/dere jobber, om de har mulighet til å kjøpe seg inn med reklameplass


Tyristubben - Klubben som får det til : )Kunstgressbane og veien videre : )

Postet av Tyristubben, IF - Fotball den 10. Apr 2016

Hei, Tyristubbens venner !

Etter hovedstyrets årsmøte den 16.mars 16, ble det vedtatt bygging av kunstgress på både grusbanen og gressbanen.

Bilde: Her ser dere et bilde fra Aka-arena kunstgress fra 10. april 16, hvor blant annet GJ-08, GJ 06 og G 05 hadde trening under maksimale forhold.

Tenk at vi skal få slike forhold også på Tyristrand : )


Informasjon og Veien videre:

 • Lørdag 26. mars mottok Tyristubbens kunstgressprosjekt kr. 38.000,- fra Amerikaarven 2016.
 • Onsdag 6. april mottok kunstgressprosjektet kr. 2,5 mill fra Ringerike og Hadeland sparebankstiftelse. Dette var avgjørende for at Tyristubben i det hele tatt skulle ha mulighet til å realisere prosjektet som har en kostnadsramme på ca. kr. 10 mill.
 • Fredag 8. april ble konkurransegrunnlaget (anbudskonkurranse med totalprosjektering) sendt ut til aktuelle leverandører. Grunnen til at fotballgruppa ønsker totalprosjektering, er for å sikre nødvendig garanti for utført jobb. Dette er svært viktig da vi ønsker å ha en best mulig bane over lengst mulig levetid. Leverandørene har alt gitt tilbakemelding om at de vil gi svar innen svarfristens utløp som er satt til 28. april 16.
 • Første byggetrinn er etablering av kunstgress på grusbanen (7er bane): Oppstart mai 2016 og ferdigstillelse 1. oktober 2016.
 • Andre byggetrinn er etablering av kunstgress på gressbanen (11er bane): Oppstart september/oktober 2016 med ferdigstillelse 1. mai 2017.


Hvordan kan vi som foreldre, besteforeldre, Tyristubbens venner, næringsliv kunne påvirke at prosjektet kommer i havn?

 • Som dere angivelig er kjent med så har fotballgruppa inngått en salgskontrakt med sokkeleverandøren Salva as. Støtt opp og kjøp sokker som går til inntekt til etablering av kunstgressbane. Anmodningen er: Ikke kjøp sokker før du har hørt med fotballgruppa. Gruppa har et bredt utvalg av sokker som dere bl.a. kan se på www.salva.no
 • Kjøp av kunstgress andeler. Banen er delt inn i fiktive ruter hvor man kan kjøpe sin egen andel(er) for å støtte prosjektet. Målet er at alle voksne og også næringslivet på Tyristrand, kjøper sin(e) andel(er) slik at fotballgruppa kommer i mål med kunstgressprosjektet.
  Gå derfor inn på www.tyristubben.superinvite.no og kjøp din andel nå. Hver andel koster kr. 500,- + 28 kr i gebyr. Det har en stor verdi for barna og ungdommen på Tyristrand at fotballgruppa kommer i havn økonomisk.
 • Det vil også bli salg av firmalogo-bannere (reklameplass) som skal festet til gjerdene som monteres rundt banene. Hør derfor med din bedrift der du/dere jobber, om de har mulighet til å kjøpe seg inn med reklameplass.
Mer informasjon vil komme senere.


Tyristubben - Klubben som får det til !!!!
Merino ullsokker til kalde dager

Postet av Tyristubben, IF - Fotball den 22. Jan 2016

Fotballgruppa har Merino ullsokker på lager

Ønsker du å bestille så ta kontakt med en av trenerne i aldersbestemte klasser i fotballen.

Alternativt kan du ringe 92602718 slik at du får en rask levering nå som vi har kulda over oss.

 • Hver eske inneholder 4 par ullsokker og selges i dame (36-40) - og herrestørrelse (41-46).
 • Siden kostnadene er betalt så går nå all salget av hver eske Kr. 250,- inn på Tyristubbens konto.
 • Sokkene er tiltalende innpakket i gaveesker.
 • Unngå kalde, svette og klamme føtter og kjøp ullsokker som frakter bort fuktigheten.

Løp og kjøp : )


Innkalling - Årsmøte i fotballgruppa Tirsdag den 16.02.16 kl. 18.30

Postet av Tyristubben, IF - Fotball den 18. Jan 2016

Saksliste til årsmøtet i fotballgruppa

Sett av dato, tid og sted for årsmøtet i fotballgruppa for sesongen 2015

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 04.02.16. og da til leder for fotballgruppa Odd Einar Reitan, Grefsrudvn. 2, 3533 Tyristrand eller mail: oereitan@gmail.com


Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut senest en uke før årsmøtet. Du kan også få kopi ved henvendelse til leder for fotballgruppa.


Servering Pizza og mineralvann.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen


Styret