Kunstgressbane og veien videre : )

Postet av Tyristubben, IF - Fotball den 10. Apr 2016

Hei, Tyristubbens venner !

Etter hovedstyrets årsmøte den 16.mars 16, ble det vedtatt bygging av kunstgress på både grusbanen og gressbanen.

Bilde: Her ser dere et bilde fra Aka-arena kunstgress fra 10. april 16, hvor blant annet GJ-08, GJ 06 og G 05 hadde trening under maksimale forhold.

Tenk at vi skal få slike forhold også på Tyristrand : )


Informasjon og Veien videre:

  • Lørdag 26. mars mottok Tyristubbens kunstgressprosjekt kr. 38.000,- fra Amerikaarven 2016.
  • Onsdag 6. april mottok kunstgressprosjektet kr. 2,5 mill fra Ringerike og Hadeland sparebankstiftelse. Dette var avgjørende for at Tyristubben i det hele tatt skulle ha mulighet til å realisere prosjektet som har en kostnadsramme på ca. kr. 10 mill.
  • Fredag 8. april ble konkurransegrunnlaget (anbudskonkurranse med totalprosjektering) sendt ut til aktuelle leverandører. Grunnen til at fotballgruppa ønsker totalprosjektering, er for å sikre nødvendig garanti for utført jobb. Dette er svært viktig da vi ønsker å ha en best mulig bane over lengst mulig levetid. Leverandørene har alt gitt tilbakemelding om at de vil gi svar innen svarfristens utløp som er satt til 28. april 16.
  • Første byggetrinn er etablering av kunstgress på grusbanen (7er bane): Oppstart mai 2016 og ferdigstillelse 1. oktober 2016.
  • Andre byggetrinn er etablering av kunstgress på gressbanen (11er bane): Oppstart september/oktober 2016 med ferdigstillelse 1. mai 2017.


Hvordan kan vi som foreldre, besteforeldre, Tyristubbens venner, næringsliv kunne påvirke at prosjektet kommer i havn?

  • Som dere angivelig er kjent med så har fotballgruppa inngått en salgskontrakt med sokkeleverandøren Salva as. Støtt opp og kjøp sokker som går til inntekt til etablering av kunstgressbane. Anmodningen er: Ikke kjøp sokker før du har hørt med fotballgruppa. Gruppa har et bredt utvalg av sokker som dere bl.a. kan se på www.salva.no
  • Kjøp av kunstgress andeler. Banen er delt inn i fiktive ruter hvor man kan kjøpe sin egen andel(er) for å støtte prosjektet. Målet er at alle voksne og også næringslivet på Tyristrand, kjøper sin(e) andel(er) slik at fotballgruppa kommer i mål med kunstgressprosjektet.
    Gå derfor inn på www.tyristubben.superinvite.no og kjøp din andel nå. Hver andel koster kr. 500,- + 28 kr i gebyr. Det har en stor verdi for barna og ungdommen på Tyristrand at fotballgruppa kommer i havn økonomisk.
  • Det vil også bli salg av firmalogo-bannere (reklameplass) som skal festet til gjerdene som monteres rundt banene. Hør derfor med din bedrift der du/dere jobber, om de har mulighet til å kjøpe seg inn med reklameplass.
Mer informasjon vil komme senere.


Tyristubben - Klubben som får det til !!!!Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.