Årsberetning fotballgruppa 2014

Postet av Ragnhild Fossum den 15. Feb 2015
ÅRSBERETNING FRA FOTBALLGRUPPA

01.01.2014 – 31.12.2014 1. Styrets sammensetning


Leder: Odd Einar Reitan

Kasserer: Geir Inge Jensen

Sekretær:(v) Morten Dahle Olsen

Styremedlem:(v) Martin Haug

(v) På valg i år. 1. Utvalg og representanter:


Valgkomitè

Lagledere

Medlem av husstyretSportslig leder

Trenerkoordinator barnefotball

MedlemMorten Dahle Olsen

Fair play ambassadør

Roger Østebø

Kioskansvarlig

Lena Fossum og Inger Lise Ruud

Dommeransvarlig(v)Baneansvarlig

 1. ½ år Frode Røste
 2. ½ år Odd Lorang Dalen
Materialforvalter (v)

Marianne Vesetrud Sveen

Dugnadsansvarlig(v)

Martin Haug

(v) På valg i år.Det lyktes ikke å velge dommeransvarlig. Baneansvarlig ble byttet etter halv sesong. Hvert enkelt lag har hatt ansvaret for å ha en fair play representant på hjemmekamper (det er kjøpt inn fair play vester til bruk i 2015). Vi har ikke hatt et sportslig utvalg denne sesongen. 1. Sammendrag av møter og aktiviteter


ØDet har vært avholdt 6 styremøter i perioden.

ØGressbanen på Nakkerud har blitt tatt i bruk på enkelte treninger.

ØDet ble blant annet kjøpt inn 2 nye 5er mål på Nakkerudbanen.Lagenes egne årsberetninger: Ligger vedlagt. (Mangler fra A-laget).

 1. Aktive lag og dommere


Lag Trenere/lagleder

GJ-07 Rune Bakken, Trond Stenumgaard og Marianne L. Krogstad / Rune Bakken

GJ-06 Morten Dahle Olsen og Ola Høglund / Thor Ivar Bratvold

G-05 Helge Myhren og Petter Kristiansen / Helge Myhren

J-04-05 Robert Svingerud, Fred Erik Stigsrud og Erik Sandsbakk / Linda Nordgården

G-04 Erik G. Jensen, Anders Gårud, Stian Gulbrandsen / Erik G. Jensen

GJ-03 Sigurd Hølen / Bjørn Ove Grønseth

G-02 Nils C. Helgesen / Marianne Leite

G99/00/01 Odd L. Dalen / Atle Frydenberg

A-laget Anders Lian / Frode Røste

Følgende dommere har vært aktive i 2014:

Tom Erik Thorvaldsen, Mats Frydenberg, Maren Sjaamo, Maria Sørstrøm Nilssen, Andrine Mykleseth Myhre. (Det har ikke vært dommerkurs i 2014)

 1. Antall aktive utøvere
Det har i perioden vært +/- 160 aktive utøvere.

 1. Mottatte midler:
Pinslotteri, felles reklame, inntekter fra kioskdrift, grasrot og salg av Salva produkter (sokker). 1. Arrangement
Alle lagene har deltatt i serien/aktivitetsturneringer.

Dana Cup: G-99-00-01 Adidas Cup: G-99-00-01

Norway Cup: G-02 Heradsbygda Cup: G-02, GJ-06

Gran Cup: G-02, G-03, GJ-06 Åssiden Cup: G-03,

RM (Hallingby): G-02, G-05, J-04-05, GJ-06, GJ-07 Gullskogen inne: G-04

Åmot senter Cup: G-03, J-04-05, Korsvoll Cup: G-04

Knøttefestivalen: G-03, G-04, G-05, GJ-05, GJ-06, GJ-07 Halloween Cup: G-04For nærmere info se lagenes årsberetninger.

 1. Oversikt over trening
Vintertrening har foregått i Hønefoss, i Tyristrandhallen og ute på Tyristrand. I sesongen har alle lag trent på Tyristrand stadion, og takket være bra innsats over flere år har banen holdt bra standard. Unntaksvis har lag trent på gressbanen og grusbanen på Nakkerud.

 1. Anlegg
Det jobbes videre med flerbrukshall. Sparebankstiftelsen Ringerike har gitt støtte til prosjektet med kr. 2.500.000,-. Vi jobber videre med finansieringsplanen. Utvidelse av parkeringsanlegget ved klubbhuset bør aktiveres. Viktig å få godt rotfeste i bygda for flerbrukshallprosjektet, samt at det settes egen driftsgruppe på eks. 5-6 personer som jobber samstemt med prosjekteringen. 1. Forpliktelser til det nye styret
Fotballgruppa har økonomiske forpliktelser knyttet til den planlagte flerbrukshallen. Det er av den grunn inngått en 3 årskontrakt med Salva as, vedr salg av sokker. Vi har hatt 2 dugnadsrunder og er i rute økonomisk.

Vi må også finne andre arenaer for dugnad som sikrer inntektsgrunnlaget, og som sikrer god likviditet den dagen vi skal gi vårt økonomiske bidrag til hallen.

Fotballgruppa må i årene fremover jobbe for å sikre oppslutning om Tyristubbens dag, som er en viktig inntektskilde.

 1. Valg av nytt styre i fotballgruppa
Følgende kandidater stiller til valg i det nye styret:

Leder: Odd Einar Reitan (1 år)

Sekretær: Atle Frydenberg (1 år)

Kasserer: Geir Inge Jensen (1 år)

Kioskansvarlig: Inger Lise Ruud og Lena Fossum (1 år)

Dugnadsansvarlig: Eget årshjul (se vedlegg)

Dommeransvarlig:

Fair play ambassadør: Roger Østebø (1 år)

 1. Materialliste
Alle lag skal gjøre opptelling i slutten av hver sesong i henhold til gjeldende utstyrsliste for fotballgruppa.

 1. Grupperegnskap
Se eget vedlegg (Vil bli ettersendt da regnskapet ikke er klart før den 15.02.15.)

 1. Oppsummering
Det har vært et bra år for Tyristubben Fotball, og det gror godt i de yngre rekker. A-laget beholdte så vidt plassen i 5.divisjon. Noe usikkerhet i skrivende stund om vi klarer å stille A-lag til neste år. Odd Lorang Dalen er ny trener for A-laget i 2015.

Vi har en lang rekke spillere på akademiet i HBK, under kyndig ledelse av vår egen Morten Dahle Olsen, som uten tvil hever nivået på treningene våre. Vi har kontinuitet på trenersiden, ambisjoner om å heve nivået ute på treningsfeltet, men ikke minst beholde bredden i fotballen. Gode trenere og lagledere gir motiverte spillere.

Tyristrand, 12. februar 2015____________ ____________

Odd Einar Reitan Morten Dahle Olsen

Leder Sekretær


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Siste fra Ragnhild Fossum