Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Postet av Morten Sjaamo den 27. Okt 2015

Til medlemmene i IF TyristubbenTyristrand, 27.10.2015Innkalling til ekstraordinært årsmøte i IF Tyristubben

Onsdag 11. November 2015 klokken 18:30

Årsmøtet avholdes i Tyristua (Tyristrandhallen).

Saksliste(NB! Det er kun 2 saker, og det er ikke anledning til å fremme andre forslag)

Sak 1.Bygging av FlerbrukshallDet skal stemmes over forslaget som er utarbeidet (Ja / Nei).

Forslaget ligger tilgjengelig her og det vil ikke bli presentert under det ekstraordinære årsmøtet. Dette er den samme presentasjonen som ble vist på allmøtet som ble avholdt 8. Juni 2015.

Allmøtet viste at det ikke er en samstemt klubb som står bak hallen og det ble uttrykt bekymring omkring klubbens evne til å drifte et slikt anlegg i fremtiden. Etter allmøtet har hovedstyret hatt møter med alle undergruppene for å finne ut hva som skal til for at de skal støtte forslaget.

Oppsummering av hovedstyrets møter med gruppene:

  • Alle er enige i at fotballgruppa trenger bedre treningsforhold, helst her i bygda.
  • Hverken skigruppe, håndballgruppe eller allidrett har behov for hallen; de er enten dekket av Tyristrandhallen eller driver primært med utendørsidrett.
  • Ski- og håndballgruppe støtter ikke forslaget til Flerbrukshall. Allidrett stiller seg nøytrale.
  • Usikkerhet om både fremtidige driftsutgifter og det inntektsgrunnlaget som er presentert.
  • Fotballgruppa er ikke samstemt.
Dersom avstemmingsresultat for Sak 1 blir Ja bortfaller Sak 2.

Sak 2.Utredning av kunstgressbaneStyret gis tillatelse til å utrede kunstgressbane (Ja / Nei).Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen HovedstyretFølgende er stemmeberettigede ved årsmøter/ekstraordinære årsmøter i IF Tyristubben:

  • Personlig fremmøtte medlemmer av IF Tyristubben, minstealder 15 år (dvs. medlemskontingent må være betalt og fullmakter godtas ikke!).
  • Må ha vært medlem i minimum 1 mnd. før årsmøtet / det ekstraordinære årsmøtet.
  • For familiemedlemsskap gjelder 1 stemme pr. innmeldte person over 15 år.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.