Innkalling til årsmøte i IF Tyristubben

Postet av Morten Sjaamo den 9. Mar 2016

INNKALLING IF TYRISTUBBENS ÅRSMØTE


16.mars 2016

KL 18.00

KLUBBHUSET

Til medlemmene i Idrettsforeningen Tyristubben idrettslag (IFT)


Sakliste og sakspapirer for årsmøtet 2016

Det vises til innkallingen til årsmøte av 9.februar 2016 (lagt ut på IF Tyristubbens hjemmeside)og dokumenter nederst i denne nyheten

Årsmøtet avholdes på Klubbhuset 16.mars og begynner kl. 18.00

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

  1. Friidrett som undergruppe legges ned pga ingen aktivitet
  2. Endring av statutter
  3. Kunstgress

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Foreta valg

Med vennlig hilsen

Styret

Innstilling_Årsmøte2016_Endring av statutter.pdf

Friidrett.docx

Utredning av kunstgressbaner IFT_ver 1 0_2016-03 04a.pdf

Valgkomiteens forslag 2016.docx

Organisasjonsplan IF Tyristubben_V0 4.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.